ਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਣ

  • ਲੇਜ਼ਰ ਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਣ

    ਲੇਜ਼ਰ ਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਣ

    ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਗੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੇਜ਼ਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗੈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੁੱਧ ਗੈਸ ਹੈ।
  • ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਸ

    ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਸ

    ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ R&D ਟੀਮ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਗੈਸ ਵੰਡ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।